Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 дэх заалтын дагуу багц цагаа хангасан бол багц баг хангасан гэрчилгээний хуулбар болон материалаа Монголын барилгачдын нэгдсэн холбооны байранд хүлээн авч байна.

Хаяг: Уртцагаан үйлчилгээний төв VI корпус 2 давхар
УТас: 11-318685